Tag: Olsam

Olsam เข้าซื้อกิจการผู้รวบรวม MarketFleet

Olsam เข้าซื้อกิจการผู้รวบรวม MarketFleet

Olsam บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษ เป็นผู้รวบรวม ค้าขายออนไลน์  เข้าซื้อกิจการ MarketFleet เป็นบริษัทคู่แข่งในสหรัฐฯ เป็นครั้งที่สองที่บริษัทเข้าซื้อกิจการผู้รวบรวมรายอื่น หลังจากเข้าซื้อกิจการ Flywheel Commerce เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว บริษัทหวังที่จะรวมตลาดด้วยการเคลื่อนไหวนี้ บริษัทจัดหาผู้ขายของ Amazon เข้าสู่ตลาด ค้าขายออนไลน์ ในยุโรปในปี 2020 มีการแข่งขันกันมากมายในตลาด เราได้เขียนเกี่ยวกับ Dwarfs…