Tag: ยโสธร

บ้านปราสาท-ปราสาทนางรำ สองโบราณสถานที่ขึ้นชื่อของยโสธร

บ้านปราสาท-ปราสาทนางรำ สองโบราณสถานที่ขึ้นชื่อของยโสธร

เที่ยวไทย จังหวัดยโสธร จังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของภาคอีสานของประเทศไทย มีชื่อเสียงในเรื่องเทศกาลจรวด มีการเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูฝน จรวดทำเอง บางลำสามารถยิงได้หลายร้อยฟุตขึ้นไปบนท้องฟ้า สักการะเทพเจ้าแห่งสายฝน การเฉลิมฉลองนี้กินเวลาหลายวันด้วยขบวนแห่ที่ประดับประดาอย่างวิจิตรตระการตาไปทั่วเมืองและการแสดงดนตรีสดสำหรับผู้สนใจการเต้นรำหรือปาร์ตี้ยามดึก ในเมืองยโสธร แหล่งท่องเที่ยวหลักคือพระธาตุยโสธร เป็นเจดีย์แบบลาวที่นับถืออย่างสูง เชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า 1,200 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์ หนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้า วัดเก่าแก่อื่นๆ ได้แก่ ธาตุกองข้าวน้อย เจดีย์เขมรโบราณที่มีพระพุทธรูปอิฐและปูนปั้นที่อาบน้ำตามพิธีกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายน ผู้ทีสนใจงานหัตถกรรม…