บ้านปราสาท-ปราสาทนางรำ สองโบราณสถานที่ขึ้นชื่อของยโสธร

ยโสธร

เที่ยวไทย จังหวัดยโสธร จังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของภาคอีสานของประเทศไทย มีชื่อเสียงในเรื่องเทศกาลจรวด มีการเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูฝน จรวดทำเอง บางลำสามารถยิงได้หลายร้อยฟุตขึ้นไปบนท้องฟ้า

สักการะเทพเจ้าแห่งสายฝน การเฉลิมฉลองนี้กินเวลาหลายวันด้วยขบวนแห่ที่ประดับประดาอย่างวิจิตรตระการตาไปทั่วเมืองและการแสดงดนตรีสดสำหรับผู้สนใจการเต้นรำหรือปาร์ตี้ยามดึก

ในเมืองยโสธร แหล่งท่องเที่ยวหลักคือพระธาตุยโสธร เป็นเจดีย์แบบลาวที่นับถืออย่างสูง เชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า 1,200 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์ หนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้า วัดเก่าแก่อื่นๆ ได้แก่ ธาตุกองข้าวน้อย เจดีย์เขมรโบราณที่มีพระพุทธรูปอิฐและปูนปั้นที่อาบน้ำตามพิธีกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายน

ผู้ทีสนใจงานหัตถกรรม หมู่บ้านบ้านศรีฐานมีชื่อเสียงเรื่องหมอนสามเหลี่ยมที่พบในครัวเรือนไทยส่วนใหญ่และบาร์บังกะโลริมชายหาด

เที่ยวไทย บ้านปราสาท โบราณสถานแห่งที่สองของประเทศไทย (ที่แรกคือบ้านเชียง) ที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ผลการวิจัยระบุว่าพื้นที่นี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคแรก นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าชุมชนในสมัยทวารวดีและเขมรมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อประมาณ 1,500 ถึง 3,000 ปีก่อน มีหลุม 3 หลุมที่ได้รับการจัดภูมิทัศน์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

ปราสาทนางรำ ตั้งอยู่ที่บ้านนางรำ ตำบลนางรำ บนทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น) ระยะทาง 62 กม. ถึงแยกบ้านวัดแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 207 สำหรับ 22 กม. จนถึงบ้านหญ้าคา (หรือก่อนถึงอำเภอพระใต้ 11 กม.) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดปราสาทนางรำ (ห่างจากทางเข้าประมาณ 4 กม.) เดิมทีมีรูปปั้นนางรำ ทำจากหินเขียว มันดูเหมือนรูปปั้นเทพ

ตั้งอยู่ที่บ้านนางรำ ตำบลนางรำ บนทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น) ระยะทาง 62 กม. ถึงแยกบ้านวัดแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 207 สำหรับ 22 กม. จนถึงบ้านหญ้าคา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดปราสาทนางรำ

เดิมทีมีรูปปั้นนางรำ ทำจากหินเขียว มันดูเหมือนรูปปั้นเทพ ปราสาทนางรำหรือปราสาทนางรำเป็นโบราณสถานตั้งแต่สมัยขอมหรือที่เรียกว่า โรงพยาบาลอโรคยาสรรค์ สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7